Về chúng tôi Tuyển dụng

Tuyển dụng

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng Vision Scientist

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Vision Scientist, làm việc trong dự án FPT.AI 1. Số lượng: 1 người 2. Mô tả công việc ...

Ban Công nghệ FPT: Tuyển dụng nhiều vị trí với mức lương hấp dẫn

Ban Công nghệ Tập đoàn FPT (FTI) mong muốn tìm kiếm các chuyên gia, research scientist, kỹ sư máy tính nhiệt huyết và đam mê...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng Kĩ sư máy tính

Nhằm phục vụ dự án FPT.AI và HMI, Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng 04 kỹ sư máy tính cho các vị...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), làm việc trong dự án FPT.AI 1. Số...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng Lead Algorithm Engineer

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Lead Algorithm Engineer, làm việc trong dự án FPT.AI. 1. Số lượng: 01 người 2. Mô tả công việc Xây...

Ban công nghệ FPT tuyển dụng Senior Software Engineer

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Senior Software Engineer, làm việc trong dự án FPT.AI. 1. Số lượng: 1 người 2. Mô tả công...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng Senior Automation Tester

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Senior Automation Tester, làm việc trong dự án FPT.AI. 1. Số lượng: 1 người 2. Mô tả công...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng Senior Back-end

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng Senior Back-end engineer, làm việc trong dự án HMI. 1. Số lượng: 1 người 2. Mô tả công...

Ban công nghệ FPT tuyển dụng Senior Frontend

Ban Công nghệ tập đoàn FPT tuyển dụng vị trí Senior Frontend, làm việc trong dự án FPT.AI 1. Số lượng: 1 người 2. Mô tả công việc ...

Ban Công nghệ FPT tuyển dụng Research Scientist

Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực công nghệ đang từng bước thay đổi bộ mặt cuộc sống của con người. Nhằm phục vụ...

Tin mới

Tin đọc nhiều